ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Zaměstnanci

Ředitel školy        

  • Mgr. František Vostarek

Pedagogičtí pracovníci

  • Třídní učitelka: Mgr. Petra Krupková
  • Asistent pedagoga: Helena Šafratová
  • Vedoucí školní družiny, vychovatelka, asistent pedagoga: Alena Polanecká

Nepedagogičtí pracovníci

  • Vedoucí školní jídelny: Eva Pařilová
  • Kuchařka, uklízečka: Kateřina Kudrnáčová