ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Zaměstnanci

Ředitel školy        

 • Mgr. Petra Krupková

Pedagogičtí pracovníci

 • Třídní učitelka: Mgr. Petra Krupková
 • učitelka: Alena Polanecká
 • učitelka: Helena Šafratová
 • učitelka: Mgr. Pavla Krátošková
 • Asistent pedagoga: Karolína Sládková, DiS.
 • Vychovatelka ŠD: Alena Polanecká
 • Školní psycholog: Mgr. Zuzana Trpáková
 • Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavla Krátošková

Nepedagogičtí pracovníci

 • Vedoucí školní jídelny: Eva Pařilová
 • Kuchařka, uklízečka: Kateřina Kudrnáčová