ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Zaměstnanci

Ředitel školy        

  • Mgr. Petra Krupková

Pedagogičtí pracovníci

  • Třídní učitelka: Mgr. Petra Krupková
  • Třídní učitelka: Mgr. Šárka Markvartová
  • Asistent pedagoga: Helena Šafratová
  • Vychovatelka ŠD: Alena Polanecká
  • Školní psycholog: Mgr. Zuzana Trpáková

Nepedagogičtí pracovníci

  • Vedoucí školní jídelny: Eva Pařilová
  • Kuchařka, uklízečka: Kateřina Kudrnáčová