ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR  

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Alena Polanecká
  • Telefonický kontakt: +420724 268 811 
  • Emailový kontakt: AlenaPolanecka@seznam.cz 

Základní škola a mateřská škola Obrataň , Obrataň148, 394 12 Obrataň IČO: 71001271, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na jejichž základě zpracovává osobní údaje.  Osobní údaje Základní škola a mateřská škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v ředitelně školy.  Pokud Základní škola a mateřská škola Obrataň zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat  informaci o zpracování svých osobních údajů; 
  • požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Základní školou a mateřskou školou Obrataň
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané  jsou nepřesné); 
  • požadovat vymazání svých osobních údajů zpracovávaných Základní školou a mateřskou školou Obrataň, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů; 
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školy a mateřské školy Obrataň 
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Základní škole a mateřské škole Obrataň
  • podat stížnost dozorovému orgánu.  

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.