ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Školská rada

Na základě voleb zákonných zástupců žáků a pedagogů ke dni 1. 9. 2010 byly do rady školy zvoleni:

  • za zákonné zástupce: Pavla Tenklová
  • za pedagogické pracovníky: Alena Polanecká - učitelka ZŠ
  • za zřizovatele: Zdeněk Havlík - zaměstnanec obecního úřadu Obrataň
Činnost školské rady
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok
  • podílí se na zpracování koncepčních závěrů rozvoje školy
  • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu

Školská rada je při své činnosti povinna dbát zájmů žáků školy a není oprávněna svou činností nahrazovat rozhodnutí vedení školy.