ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Organizace a provoz MŠ

Provoz mateřské školy

 • Celodenní, od 6:30 do 16:15 hodin

Organizace dne v mateřské škole (2 – 6leté děti)

6:30 h

 • ranní hry podle volby a přání dětí, komunikativní kruh
 • spontánní a řízené činnosti individuální, skupinkové, společné v centrech
 • jazykové chvilky
 • pohybová aktivita, relaxační cvičení – jóga

8:30 h

 • hygiena
 • postupná svačina, komunikativní kruh
 • spontánní a řízené činnosti v centrech, pokračování, dokončování činností
 • hodnocení

9:30 h

 • pobyt venku

11:30 h

 • hygiena
 • oběd

12:15 h

 • hygiena
 • odpočinek
 • náhradní nespací aktivity
 • hygiena
 • postupná odpolední svačina
 • hry dle zájmu dětí, cílené činnosti, spontánní aktivity
 • možnost pokračování v započatých činnostech dne