ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Aktuality

  • S účinností od 1.1.2016 se do školského rejstříku zapsala 1.79-01-B/01 Základní škola speciální.
  • Škola je zapojena do projektů "OVOCE DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL".
  • 2018-2020  Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň II CZ.02.3.X/0.0/18-063/0009425 financovaného z prostředků EU-OPVVV.
  • 2020-2020 Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017268
  • financovaného z prostředků EU-OPVVV.

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2020/2021

Začátek vyučování:  úterý 1.září 2020

Konec I.pololetí:  čtvrtek  28.ledna 2021

Konec II. pololetí:  středa  30.června 2021

Prázdniny:

Podzimní:  čtvrtek  29.října  –  pátek 30.října 2020

Vánoční:  středa  23.prosince  2020 -  nedělě 3.ledna 2021

Pololetní:  pátek  29. ledna 2021

Jarní:  pondělí 1. února – neděle 7.února 2021

Velikonoční:  čtvrtek  1.dubna 2021

Hlavní: čtvrtek 1. července –  úterý  31.srpna 2021