ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Aktuality

NPO

digitalizujeme školu - národní plán obnovy

Datum: 21. 3. 2024

realizace investice národního plánu obnovy

Den otevřených dveří 2024

Den otevřených dveří

Datum: 5. 3. 2024

prohlídka ZŠ a MŠ s programem

vnitřní řád školní jídelny, vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Datum: 23. 2. 2024

Zákonní zástupci dětí se mohou seznámit s vnitřním řádem školní jídelny-výdejny s účinností od 1.1.2024. Zákonní zástupci žáků se mohou sezmámit s vnitřním řádem školní jídelny s účinností od 1.1.2024.
https://www.zsobratan.cz/skolni-jidelna/

pozvánka k zápisu 2024

zápis pro budoucí prvňáčky

Datum: 30. 1. 2024

pozvánka k zápisu

Nanečisto-pro přředškoláky

nanečisto pro předškoláky

Datum: 4. 12. 2023

setkání pro budoucí prvňáčky

rozsvěcení stromu

rozsvěcení vánočního stromu 2023

Datum: 8. 11. 2023

rozsvěcení vánočního stromu 2023

Inzerát - přijmeme učitelku 1. stupně

Datum: 1. 9. 2023

Inzerát

Den otevřených dveří 2023

Den otevřených dveří 2023

Datum: 15. 5. 2023

pozvánka do ZŠ Obrataň

POŘÍZENÍ HERNÍCH PRVKŮ A VYBAVENÍ PRO MŠ OBRATAŇ

POŘÍZENÍ HERNÍCH PRVKŮ A VYBAVENÍ PRO MŠ OBRATAŇ

Datum: 27. 3. 2023

Projekt je spolufinancován EU

Digitalizujeme školu

Digitalizujme školu

Datum: 2. 2. 2023

financováno EU - Next Generation EU

Nanečisto-pro přředškoláky

Nanečisto

Datum: 3. 1. 2023

pro předškoláky

Doučování žáků škol

Datum: 7. 2. 2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19

Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň III

Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň III

Datum: 24. 2. 2021

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Stravování ve školní jídelně v době distanční výuky

Datum: 30. 10. 2020

Provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod.

Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň II

Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň II

Datum: 3. 9. 2018

2018-2020 Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň II CZ.02.3.X/0.0/18-063/0009425

financovaného z prostředků EU-OPVVV.