ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
rozhodli jste se dávat své dítě do mateřské školy. Dáváte důvěru v pedagogické i správní zaměstnance. Aby se upevňovaly vztahy mezi zaměstnanci školy a rodiči, je třeba, aby škola a rodina na sebe vzájemně navazovaly, aby se dětem dalo jednotné výchovné působení.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu - "Hrajeme si celý rok".

Činnosti jsou uspořádány do 5 témat (1 téma = 2 měsíce) a podtémat (týdnů). To, co všechno děti dělají, ukazují týdenní plány v podobě pavouka.

Snažíme se vštěpovat vašim dětem ty nejlepší vlastnosti, které budou pro ně v dalším životě důležité. Prosíme vás, abyste nám pomohli a dbali s námi na tyto zásady:

 1. Oslovení učitelek před dětmi (děti se učí úctě nejen k učitelům, ale vůbec k dospělým).
 2. Dbát na pozdrav a poděkování za úsluhu.
 3. Umýt si ruce před jídlem a po toaletě.
 4. Šetřit věci denní potřeby a hračky.
 5. Nosit kapesník, vědět, k čemu slouží a kde má své místo.
 6. Chodit upravené, čisté, dbát na čisté nehty.
 7. Dávat si své věci při příchodu do mateřské školy na svoji značku.
 8. Dbát na čistotu ručníku a tím i na správné mytí.
 9. Správně vyslovovat, netrpět dětem svévolnou šišlavost.
 10. Vést děti k sebeobsluze.
 11. Dodržovat pokyny učitelek.
 12. Na vycházku dávat dětem pohodlné starší oblečení.

Informace o povinném předškolním vzdělávání ke stažení zde.