ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Mateřská škola

Informace o MŠ

Základní škola a mateřská škola Obrataň
Obrataň 193, 394 12 Obrataň

 • IČO: 71001271
 • IZO: 107533201
 • RED-IZO: 600061434
 • Telefon: 565 441 172
 • E-mail: ms@zsobratan.cz
 • Číslo účtu: 780076620257/0100

Ředitel školy:

 • Mgr. Petra Krupková

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

 • Mgr. Kateřina Havlíková

Zřizovatel mateřské školy

Obec Obrataň
Obrataň 204, 394 12 Obrataň

 • Starosta: Aleš Komárek
 • Telefon: 565 441 190
 • E-mail: podatelna@obecobratan.cz 
 • Web: www.obecobratan.czŠkolní rok 2023/2024
Počet zapsaných dětí pro školní rok 2023/2024:

 • celkem: 28
 • chlapců: 15
 • dívek: 13

Charakteristika a historie

Mateřská škola v Obratani je škola s dlouholetou historií. Původní mateřská škola byla otevřena 1. 9. 1961. V budově byly až do otevření a předělání na mateřskou školu 2 třídy všeobecně vzdělávací školy.

Tuto jednotřídní mateřskou školu navštěvovalo 36 dětí již od věku 2 let.

Pro velký nárůst dětí se začala stavět nová mateřská škola a slavnostně byla otevřena 2.října 1981. Byly to dva pavilony a mateřská škola se stala dvoutřídní s počtem 54 dětí.

V roce 1991 se pro úbytek dětí opět stává mateřská škola jednotřídní.

Z druhého pavilonu se v roce 2013 začala stavět nová mateřská škola a 1.9.2014 byla slavnostně otevřena.

Dostatečně velký prostor třídy umožňuje vytváření pracovních center i míst pro odpočinek nebo rušivější pohybové aktivity.

Obědy do mateřské školy jsou zajištěny ze školní jídelny.

Od 1. 9. 2010 dopolední i odpolední se svačiny připravují ve výdejně mateřské školy.

Budova mateřské školy je obklopena krásnou zahradou. Školní zahrada je vybavena kvalitními výrobky, které jsou z kvalitního materiálu - akátu. Děti zde mají dostatečně velký prostor pro hru i pohybové aktivity.