ZŠ a MŠ Obrataň
ZŠ a MŠ Obrataň

Základní škola

Zřizovatel školy

Obec Obrataň
Obrataň 204, 394 12 Obrataň

 • Starosta: Aleš Komárek
 • Telefon: 565 441 190
 • E-mail: podatelna@obecobratan.cz
 • Web: www.obecobratan.cz

Identifikační údaje:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Motivační název: "Cesta poznávání a zkušeností"

 • 1. 9. 2022
 • zpracovaný podle RVP ZV

Předkladatel

Základní a mateřská škola Obrataň
Obrataň 170, 394 12 Obrataň

 • Ředitelka školy: Mgr. Petra Krupková
 • IČO: 71001271
 • IZO: 107721520
 • RED-IZO: 600061434
 • Telefon: 565 441 172, 724 268 963
 • Web: www.zsobratan.cz
 • Číslo účtu: 780076620257/0100

Historie školy

Současná budova základní školy byla postavena v roce 1964. Byla to vždy plně organizovaná škola, s poměrně širokou spádovou oblastí. Dojížděly nebo docházely do ní děti z Kámena, Dobré Vody, Vysoké Lhoty, Nízké Lhoty, Zlátenky, Vintířova, Věžné, Šimpachu, Zahrádky Hrobské, Bezděčína, Sudkova Dolu a Nechyby.

V souvislosti se změnami po roce 1989 se tato oblast začala zmenšovat, ve vesnicích ubývaly děti, v některých v současnosti dokonce žádné nejsou.

Od září roku 2005  byla tedy v Obratani pouze základní škola s prvním stupněm, která byla tvořena dvěma třídami.

Od školního roku 2009/2010 je základní škola organizována jako jedna třída s pěti postupnými ročníky, které jsou členěny do skupin.

Od školního roku 2022/2023 je základní škola organizována jako málotřídní škola se dvěma třídami, s pěti postupnými ročníky.